Факультет экономики и менеджмента

Башкы бет

No Content Available

Экономика жана менеджмент факультети

О факультете

Адамзат цивилизациясынын тарыхында билим берүү жана илим тармагы негизги
баалуулук болуп саналат. Кыргыз Республиканын Өкмөтү айыл чарба өндүрүшүн
уюштуруу, башкаруу жана өркүндөтүү үчүн экономисттерге, бухгалтерлерге,
финансисттерге, менеджерлерге болгон чоң муктаждык талабын жана зарылдыгын эске
алып, К.И. Скрябин атындагы Айыл чарба институтунун курамында Экономика
факультетин түзүү чечимин кабыл алган. Экономика факультети 45 жылдан бери
эгемендүү республикабыз үчүн агрардык экономика багытта өз салымын кошуп келе
жатат.

Экономикалык факультет 1970-жылы негизделген. Алгач Экономика жана айыл
чарба өндүрүшүн уюштуруу кафедрасы түзүлүп, кафедраны Кыргыз ССРинин эмгек
сиңирген экономисти, профессор Эрикин Ишеналиевич Арабаев жетектеген. Кабыл
алуунун башталышындагы сандык контингент 50 студентти түзүп, адистик «Айыл чарба
өндүрүшүнүн окумуштуу агроному-экономисти» деп аталган.

Факультет жонундо


1970-1980-жылдары факультеттин биринчи деканы, экономика илимдеринин
кандидаты, доцент Кожогулов А.К. болгон. 1981-2011-жылдар аралыгында, экономика
илимдеринин доктору, профессорлор Батырканов Ж.М., Рахматов А.Р., Исраилов М.И.,
Атышов К.А., Раззаков И.Р., Джумалиева Э.Б. жана экономика илимдеринин
кандидаттары, доценттер Сулейманов О.М., Колбаев Ж.Р., Серенков П.П., техника
илимдеринин кандидаты, доцент Давлеталиев Ж.А., физика-математика илимдеринин
кандидаты, доцент Батырканов М.Ш., экономика илимдеринин кандидаты, доцент
Кожогулова В.С. жетектешкен. 2019-жылдан бүгүнкү күнгө чейин Экономика жана
менеджмент факультетинин деканы болуп физика-математика илимдеринин кандидаты,
доцент Жумалиев Т.Ж. иштеп келет. Экономика жана менеджмент факультети жаңы
аталышты 2021-жылы, университеттин кээ бир курамын кайра түзүлгөндөн кийин алган.

Акыркы жанылыктар

No Content Available

Кайтарым байланыш