Факультет экономики и менеджмента

Ташууларды уюштуруу жана кыймылдын коопсуздугу кафедрасы

Кафедранын тарыхы

Окумуштуулар кеңешинин 1998-жылдын 24-сентябрындагы чечимине ылайык, Жогорку илимдер академиясынын академиги, техника илимдеринин доктору, профессор Э.С.Нусуповдун демилгеси менен инженердик факультеттин базасында «Жол кыймылын уюштуруу» кафедрасы ачылган. Кафедрада 5 Профессордук окутуучулар курамы жана  1 окутуучу жардамчы персонал эмгектенген.

            Кафедранын биринчи башчысы болуп т.и.к., доцент Маткеримов Т.Ы. эмгектенген, 2001-жылы кафедра башчысы болуп, т.и.к., доцент Чодоев К.Б. дайындалган.

            2001-жылдын ноябрь айында Кыргыз агрардык академиясынын №261 буйругу менен кафедра «Жол кыймылын уюштуруу» кафедрасы «Жол  кыймылынын коопсуздугу» кафедрасы болуп өзгөртүлгɵн.

            2002-жылы кафедра башчысы болуп к.т.н., доцент Мамонтов В.Т. дайындалган.

            2004-2020-жылдары кафедра башчысы болуп техника илимдеринин кандидаты, доцент Барпиев А.Ж. эмгектенген.

            2003-жылы кафедрада бул багыттагы экинчи адистик – ТБТУ(Транспорттук башкаруудагы ташууларды ующтуруу) ачылган.

            2008-жылы « Жол  кыймылынын коопсуздугу» кафедрасы жана

 «Транспорттук башкаруудагы ташууларды ующтуруу» кафедраларына бөлүнгөн.

            2017-жылы « Жол  кыймылынын коопсуздугу» жана «Транспорттук башкаруудагы ташууларды ующтуруу» кафедралары бириктирилип, «Ташууларды уюштуруу жана кыймылдын коопсуздугу» кафедрасы болуп өзгөртүлгөн.

            2020-жылдын 25-февралынан баштап кафедра башчысы болуп  к.т.н., доцент Жусупбеков Б.Т. эмгектенүүдө.

            Кафедра бүтүрүүчү бөлүм болуп саналат жана 670300 «Транспорттук процесстердин технологиясы» багыты боюнча төмөндөгү профилдеги адистерди даярдайт.

Кафедра бүтүрүүчү бөлүм болуп саналат жана 670300 «Транспорттук процесстердин технологиясы» багыты боюнча төмөндөгү профилдеги адистерди даярдайт.

– Транспорттук башкаруудагы ташууларды ующтуруу;

– Кыймылдын коопсуздугу жана аны уюштуруу;

– Транспорттогу бажы иштери.

Кафедра  жогорку квалификациялуу кадрларга ээ. Бүгүнкү күндө кафедрада:

1 техника илимдеринин доктору, профессор Темирбеков Ж.Т.

3 т.и.к., доцент: Жусупбеков Б.Т., Болотов Э.А., Барпиев А.Ж.

3 улуу окутуучу: Оморов Б.А., Жунусакунов Б.Р., Тезекбаев Т.С.

1 ассистент: Исманов У.Ж.

1 ИнженерДуйшенбекова Д.М.

1 лаборант Сапарбекова В.З. эмгектенет.

  1. Жусупбеков Б.Т. «Вибрациясы азайтылган гидравликалык сокку машиналарды жаратуунун илимий-методикалык негиздерин иштеп          чыгуу» темасынын үстүндө докторлук диссертациясын аткарууда.

         Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын  машина таануу институтунун окумуштуулар кенешинде  27.09.2012-ж.      бекитилген.

  1. Болотов Э.А. «Автомобиль транспортун эксплуатациялоо, атап айтканда, тоолуу райондордо айыл -чарба жүк ташууларында   автомобиль транспортунун ишинин натыйжалуулугун жогорулатуу»          (Кыргыз  Республикасынын мисалында)» деген докторлук         диссертациясынын  үстүндө иштеп жатат.

         Кыргыз улуттук агрардык университетинин окумуштуулар         кенешинде 27.05.2013-ж.  бекитилген

  1. Тезекбаев Т.С. «Гидравликалык барскандын динамикалык процесстер          менен базалык машинага вибрациясын жүктɵлүүсүн          азайтуу» темасында          кандидаттык        диссертациянын үстүндө      иштеп жатат.

         Кыргыз Республикасынын  Улуттук илимдер академиясынын машина таануу институтунун окумуштуулар кенешинде  27.09.2012-ж.      бекитилген.

         Кафедра башчысы, техника илимдеринин кандидаты, доцент      Жусупбеков  Б.Т. «Өнөр жай, курулуш жана айыл чарбасы үчүн энергия жана материалды үнөмдөөчү машиналарды жана      жабдууларды изилдөө, жаратуу жана өркүндөтүү» долбоору боюнча       мамбюджеттик илимий-изилдөө иштеринин  аткаруучусу.

Состав кафедры

Жусупбеков Б.Т.

к.т.н доцент.

E-mail: bakit.j@mail.ru

Кеңири...

Темирбеков Ж.Т.

д.т.н Профессор
Jeenbek-58@mail.ru
Кеңири...

Болотов Э.А

к.т.н доцент.
E-mail: erkinbnur@mail.ru
Кеңири...

Барпиев А.Ж.

к.т.н доцент.
E-mail: Abarpiev@mail.ru
Кеңири...

Тезекбаев Т.С.

Старший преподаватель
E-mail: tilek_ suranchiev@mail.ru
Кеңири...

Исманов У.Ж.

ассистент
E-mail: sanira21@mail.ru
Кеңири...

Жунусакунов Б.Р.

Ст. преподаватель
E-mail: bakit.r1976@mail.ru
Кеңири...

Оморов Б.А.

Старший преподаватель
E-mail: beishengasi@mail.ru
Кеңири...

Сапарбекова Венера Замирбековна

Лаборант
E-mail: svenera1987@mail.ru
Кеңири...

Дуйшенбекова Диана Мирланбековна

Инженер
E-mail: dianamirlanova23@mail.ru
Кеңири...