Факультет экономики и менеджмента

Айыл чарбасын электрлештирүү жана автоматташтыруу кафедрасы

Кафедранын тарыхы

 

«Айыл чарбасын электрлештируу жана автоматташтыруу» кафедрасы

«Айыл чарбасын электрлештирүү жана автоматташтыруу» кафедрасы 1972-жылы уюшулган университеттин тарыхы бай кафедраларынын бири.

«Айыл чарбасын электрлештирүү жана автоматташтыруу» кафедрасы төмөнкү эки багыт боюнча  бакалаврларды даярдайт:

 • 640200 «Электр энергетикасы жана электротехника» багыты,

 профили: «Электр менен жабдуу» (тармактар ​​боюнча).

 • 610300 «Агроинженерия» багыты, профили «Электр жабдуулары жана электр технологиялары» багыты;
 • 610300 «Агроинженерия» боюнча магистерлерди, 05.20.01 – Айыл чарбасын механикалаштыруунун технологиялары жана каражаттары адистиги боюнча 05.20.02 – Айыл чарбасы үчүн электрдик технологиялар жана электр жабдуулары адистиктери боюнча аспиранттарды даярдайт.

 

Кафедранын  бай тарыхы бар: «Айыл чарбасын электрлештирүү жана автоматташтыруу» кафедрасы мурда: «Мал чарбасын механикалаштыруу» (1972 – 1987); «Мал чарбасын механикалаштыруу жана айыл чарбасын электрлештирүү» (1887-1995); «Мал чарбачылыгын механизациялоо жана жашоонун коопсуздугу» (1995 – 1998); «Мал чарбасын механикалаштыруу жана айыл чарбасын электрлештирүү» (1998-2004); «Айыл чарбасын электрлештирүү жана жашоонун коопсуздугу» (2004-2017),

2017-жылы кафедранын аты өзгөртүлүп «Айыл чарбасын электрлештирүү жана автоматташтыруу» деп аталды.

Кафедранын биринчи жетекчиси жана уюштуруучусу техника илимдеринин кандидаты, доцент Еременко В.Н. (1972-1975).:

«Мал чарбасын механикалаштыруу» кафедрасынын негиздөөчүсү техника илимдеринин кандидаты. доцент Еременко В.Н. (1972-1975).

Бул мезгилде Василий Назарич Еременко жаш кафедранын материалдык-техникалык базасын түзүүгө, илимий-педагогикалык кадрлар менен камсыз кылууга зор салым кошкон.

Кийинки жылдары кафедраны төмөнкү окумуштуулар жетектеп келишкен:

«Мал чарбасын механизациялоо» кафедрасынын башчысы т.и.к., доцент Колотев А.А. (1975-1978).

 

  «Мал чарбасын механизациялоо» кафедрасынын башчысы

т.и.к., . доцент Дик В.П. (1978-1988).         

                                                                  

 «Мал чарбасын механикалаштыруу жана айыл чарбасын электрлештирүү» кафедрасынын  башчысы

т. и. к., доцент Андарбеков Ж.А.

 (1988 – 1995гг.) и (1998 – 2017 гг.) 

 

«Мал чарбасын механикалаштыруу жана турмуш-тиричилик коопсуздугу» кафедрасынын башчысы

т. и. к., доцент Осмонов Ы. Ж. (1995-1998). 

 

2017-жылдан бери кафедраны техника илимдеринин кандидаты, доцент Караева Н.С.

Кафедра башчысы т.и.к., доцент Караева Н.С.

Учурда кафедранын профессордук-окутуучулар курамында 13 кызматкер эмгектенет, анын ичинен 2 техника илимдеринин доктору, 3 техника илимдеринин кандидаты, 2 магистр жана 1 аспирант.

БАГЫТТАР ЖАНА ПРОФИЛЬДЕР

«Айыл чарбасын электрлештирүү жана автоматташтыруу» кафедрасы төмөнкү 2 багыт боюнча  бакалаврларды даярдайт жана 2 багыт боюнча магистрлерди дайындайт:

 • 640200 – «Электр энергетикасы жана электротехника» багыты,

 профили: «Электр менен жабдуу» (тармактар ​​боюнча).

 • 610300 «Агроинженерия» багыты, профили «Электр жабдуулары жана электр технологиялары» багыттары боюнча бакалаврларды дайындайт;

 

 • 610300 «Агроинженерия» багыты «Электр жабдуулары жана электр технологиялары» профили боюнча магистерлерди дайындайт;

 

 • 20.01 – Айыл чарбасын механикалаштыруунун технологиялары

жана каражаттары жана 05.20.02 – Айыл чарбасы үчүн электрдик технологиялар жана электр жабдуулары адистиктери боюнча аспиранттарды даярдайт.

Кафедра 05.20.01 – Айыл чарбасын механикалаштыруунун технологиялары жана каражаттары, 05.20.02 – Айыл чарбасынын электрдик технологиялары жана электр жабдуулары боюнча илимий-изилдөө иштерин жүргүзөт,

Кафедрада Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин илимий-изилдөө иштеринин долбоору боюнча (1-таблица) илимий-изилдөө иштери жүргүзүлүп, ага профессордук-окутуучулар жамааты жана студенттер активдүү катышууда. Жыл сайын окутуучулар жана студенттер илимий конференцияларга жана семинарларга катышып, илимий макалаларды басып чыгарышат.

 

Таблица 1.

Ф.А.А.

Илимий иштердин аталышы, кыскача реферат, каржылоонун көлөмү жана булагы

Илимий иштерге катышкан студенттердин жана аспиранттардын саны

 

 

Илимий изилдөөлөргө тартылган профессордук-окутуучулар курамынын саны

1

Осмонов Ы.Дж.

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин «Энергиянын калыптанма булактарын пайдалануучу чарбаларды энергия жана жылуулук менен камсыздоонун технологиясын жана техникалык каражаттарын өнүктүрүү» мамлекеттик бюджеттик программасы

1 аспирант жана  4 соискатель

5

2

Осмонов Ы.Дж.

Кыргыз ССРинин Мамлекеттик агрардык өнөр жайынын бюджеттик программасы 06.02 (№ 0187008852) (2011-ж.)

1 аспирант жана  4 соискатель

6

3

Осмонов Ы.Дж.

ТАСИСтин «Чакан жана орто бизнести өнүктүрүү жана Кыргызстанда технопарк түзүүнүн техникалык-экономикалык негиздемесин иштеп чыгуу» программасы (2014-ж.)

1 аспирант жана  4 соискатель

5

4

Осмонов Ы.Дж.

Мөмөлүү дарактардын фенофазасын башкаруу жанаөнүктүрүү (2017-ж.)

3 соискатель

5

5

Кадыров И.Ш.

 «Данды кургатуунун технологиялык процессин автоматтык башкаруу системасын иштеп чыгуу».

 

 

1 аспирант,

1 студент

 

 

 

3

 

2017/2020-жылдары РИНЦ жана SCOPUSте индекстелген илимий журналдарда монографиялар, макалалар түрүндө жарыяланган изилдөөлөр боюнча материалдардын саны 2-таблицада келтирилген.

 

Таблица 2.

Таблица 2Акыркы үч жыл ичинде илимий журналдарда илимий-изилдөө иштери боюнча жарыяланган макалалардын саны.

Басылмалар

Алардын ичинен чет.

2018

2019

2020

2018

2019

2020

13

11

15

4

5

10  РИНЦ

2 (SCOPUS)

 

Аспиранттар менен илимий изилдөө иштерин кафедранын профессорлору Осмонов Ы.Ж., Кадыров И.Ш.жүргүзүшөт

05.20.01-Айыл чарбасын механикалаштыруунун технологиялары жана каражаттары жана 05.20.02-Айыл чарбасынын электрдик технологиялары жана электр жабдуулары адистиги боюнча диссертациялык кеңеш түзүлүп, техника илимдеринин доктору, профессор Ы.Ж.Осмоновдун төрагалыгы алдында ийгиликтүү иштеп жатат.

Кафедранын профили боюнча илимий-изилдөө иштерин 3 докторант, 2 абитуриент жана 1 аспирант аткарат.

Аспиранттардын, магистирлердин жана студенттердин ойлоп табуучулук ишмердүүлүгүн өнүктүрүүгө жана инженердик чыгармачылыкты жайылтууга техника илимдеринин доктору, профессор Ы.Ж.Осмонов чоң салым кошуп жатат.

Техникалык илимдердин доктору,  профессор Кадыров И.Ш. Д 05.19.590 диссертациялык кеңешинин мүчөсү.

Кафедранын кызматкерлери жана студенттери ойлоп табуучулук ишмердүүлүк менен активдүү алектенип, республикалык конференцияларда, көргөзмөлөрдө бир нече жолу байгелүү орундарды багындырып келишет.

Кафедранын кызматкерлери айыл чарбасын механикалаштыруунун, электрлештирүүнүн жана автоматташтыруунун актуалдуу маселелери боюнча айыл чарба кызматкерлерине консультациялык кызматтарды көрсөтүп, практикалык жардам көрсөтөт.

Кафедранын кызматкерлери тарабынан Кыргызпатенттин «Мыкты инновация-2017» грантынын эсебинен «Койду күпкөлөөчү орнотмо» инновациялык өндүрүштүк долбоору даярдалууда.

Кафедра окуу процессин методикалык жактан камсыз кылуу боюнча бир топ иштерди аткарып жатат.

 

“АЧЭА” кафедрасында бакалаврларды жана магистрлерди даярдоонун ишке ашырылган багыттары

Багыты

Профили

Квалификацисы

Контингенти

630030 «Агроинженерия»

«Электр жабдуулары жана электр технологиялары»

Бакалавр

74 студ.

 

134 ст.

630030 «Агроинженерия»

«Электр жабдуулары жана электр технологиялары»

Магистр

16 маг.

640200

«Электроэнергетика жана электротехника»

«Электр мене жабдуу»

Бакалавр

161 студ.

181ст.

Кафедранын кызматкерлери эки факультетте алты багыт боюнча 27 дисциплина юоюнча сабак беришет.

Бардык дисциплиналар жана практикалар үчүн окуу-методикалык комплекстер түзүлдү, атап айтканда: дисциплиналар боюнча окуу пландары иштелип чыкты; практикалык сабактарды жана лабораториялык иштерди жүргүзүү боюнча көрсөтмөлөрдү; тесттик тапшырмалар; даярдалган сынак кагаздарын жана тестирлөө үчүн суроолор; лекциялардын тексттерин даярдашкан.

Кафедранын окутуучулары заманбап методдорду, атап айтканда мультимедиялык жабдууларды колдонуу менен лекцияларды презентациялоо формасын колдонушат.

Акыркы 5 жылдын ичинде кафедрада окуу процессине 30дан ашык методикалык колдонмолор даярдалган.

Кафедрада адистештирилген лабораториялар бар: «Электр техникасы жана электроника», «Жарыктандыруу техникасы жана электротехника», «Электр жабдууларын жана автоматикасын монтаждоо», «Электр жетектөөчү жана электр жабдуулары», «Электр машиналары жана аппараттары» дисциплиналар кафедраларында лабораториялык жана практикалык сабактарды еткерууну сапаттуу уюштурууга.

2016-жылдан бери лабораторияны модернизациялоо жана эскилиги жеткен лабораториялык жабдууларды заманбап жабдууларга алмаштыруу иштери башталган. Кафедранын кызматкерлери тарабынан төмөндөгү лабораториялык стенддер иштелип чыгып, монтаждалган жана ишке киргизилген, электротехника, релелик коргоо жана автоматика боюнча лабораториялык стенд, күн электр станциясы орнотулган.

Кафедрадагы бүтүрүү иштери чыныгы өндүрүштүк материалдарды колдонууга, энергетика системасынын ишканаларындагы конкреттүү жагдайларды талдоого багытталган. Энергетика ишканаларына жиберилген студенттер бул ишканаларга тиешелүү темалар боюнча илимий иштерди жана бүтүрүү квалификациялык иштерди аткарышат. Кандидаттык жана кандидаттык диссертациялардын темалары да Кыргыз Республикасынын энергетика системасынын илимий кызыкчылыктары менен аныкталат.

Сабактарды өткөрүүгө энергия өндүрүшүнүн жогорку квалификациялуу адистерин тартуу, студенттерди заманбап энергетикалык жабдуулар менен тааныштыруу студенттердин кызыгуусун арттырып, адистерди даярдоонун сапатын камсыз кылат.

Кафедранын бүтүрүүчүлөрү магистратурада «Агроинженерия» багыты «Электр жабдуулары жана электр технологиялары» профилибоюнча окуусун улантууга мүмкүнчүлүк алышат.

«Айыл чарбасын электрлештирүү жана автоматташтыруу» кафедрасында окуу иштери К.И.Скрябин атындагы КУАУнун инженердик-техникалык факультетинин Окумуштуулар кеңешинде окуу жылынын башында бекитилген планга ылайык жүргүзүлөт. Жаштарды тарбиялоонун максаттарына жана милдеттерине ылайык, тарбия иштери төмөнкү багыттар боюнча жүргүзүлөт:

 1. Куратордук, тарбиялык иштердин планы.
 2. Куратордук сааттардын графиги.
 3. No 3 жатаканада нөөмөт тартиби.
 4. Куратордук сааттардын мастер-класстарынын графиги.
 5. 1-курстун студенттерин университеттин окуу корпустары, окуу залдары, китепканасы, окуу режими, университеттин ички эрежелери жана жатаканалары менен тааныштыруу.
 6. Ата-энелер менен баарлашуу.
 7. Сабакты начар окуган студенттер менен жекече сүйлөшүү, ошондой эле себепсиз сабакка келбей калуу.
 8. Студенттик илимий конференцияларды уюштуруу жана өткөрүү.
 9. «Ачык эшиктер күнүн» даярдоо жана өткөрүү.
 10. Маданий-массалык жана спорттук иш-чараларды даярдоо жана өткөрүү.

Кафедра 1-4-курстарга эки багыт боюнча жетекчилик кылат: «Агроинженерия» жана «Электр менен жабдуу»

 

Багыты 640200 – Электроэнергетика жана электротехника,

  профиль – Электр менен жабдуу

 

Курсу

Группалар

Жалпы студенттер

Кураторлор

1

ЭиЭ – 1 – 21

21

Нарымбетолв М.С.

2

ЭиЭ – 1 – 20

23

Бактыбек уулу А.

2

ЭиЭ – 2 – 20

23

Бактыбек уулу А.

3

ЭиЭб – 1 – 19

21

Нариев З.А.

3

ЭиЭт- 2 – 19

20

Аман к.Ч.

4

ЭиЭб– 1 – 18

28

Караева Н.С.

4

ЭиЭб- 2 – 18

28

Темирбаева Н.Ы.

 

 

 

610300 багыты – Агроинженерия,

Профиль – электр жабдуулары жана электротехнологиялар

Курсу

Группалар

Жалпы студенттер

Кураторлор

1

АИЭ – 1- 21

11

Нарымбетов М.С.

2

АИЭ – 1- 20

15

Кемелова С.К.

3

АИЭ – 1- 19

14

Жаныбекова Б.Ж.

4

АИЭ – 1- 18

18

Кемелова С.К.

 

 

 

Кафедранын жыйналыштарында сабактарга жетишпеген студенттер менен окуу-тарбия иштери жүргүзүлүп, кафедранын жыйналыштарынын протоколдорунда чагылдырылып, жакшы натыйжаларды берип келет. Бардык курстардагы группалардын кураторлору ата-энелер менен тыгыз байланышта.

Бул үчүн кесиптик багыт берүү боюнча жооптуу адам дайындалат, ал студенттерди ишке кабыл алууну уюштурууга, адистиктер жана боюнча малыматтарды таркатууга, бүтүрүүчүлөр арасында аңгемелешүүлөрдү өткөрүүгө, сынактык тестирлөөнү өткөрүүгө активдүү катышат.

Кафедранын курамы

Караева Нурзат Суйунбековна

Кафедра башчысы техника илимдеринин кандидаты, доцент, Кыргыз Республикасынын айыл чарбасынын отличниги

E-mail: karaeva_76@mail.ru

Кеңири...

Осмонов Ысман Джусупбекович

Техника илимдеринин доктору, профессор, КР Инженердик академиясынын академиги, Россия Табигый илимдер академиясынын (РАА) илим жана билимге эмгек сиңирген ишмери, Интеллектуалдык менчиктин бүткүл дүйнөлүк уюмунун (ИМБДУ) “Алтын медалдарынын” ээси жана В.И.Блинников атындагы Евразия патенттик уюмунун (ЕАПУ) А.Нобель (РАЭ) медалынын ээси, СССРдин ойлоп табуучусу, Кыргыз Республикасынын Ардак грамотасы менен сыйланган.
E-mail: osmonov.ysman@mail.ru

Кадыров Ишембек Шакирович

Техника илимдернин доктору, профессор
E-mail: bgtu_kg@mail.ru

Андарбеков Жээнбек Андарбекович

Техника илимдеринин кандидаты, доцент
E-mail: zandarbekov@bk.ru
Кеңири...

Нариев Замирбек Абдиевич

Техника илимдеринин кандидаты, доцентт
E-mail: nza.zamir@gmail.com
Кеңири...

Темирбаева Назгуль Ысмановна

Техника илимдеринин кандидаты, доцент
E-mail: kissia2009@mail.ru
Кеңири...

Нарымбетов Максат Сагынаалиевич

Улуу окутуучу
E-mail: maks_875@mail.ru
Кеңири...

Кемелова Сабира Кемеловна

Улуу окутуучу
E-mail: skemelova1957@mail.ru
Кеңири...

Аман кызы Чинара

Улуу окутуучу
E-mail: amanova.chynara@inbox.ru
Кеңири...

Карагулова Айнагуль Жалиловна

Улуу окутуучу
E-mail: karagulovaainagul@mail.ru
Кеңири...

Жаныбекова Бермет Жаныбекова

Улуу окутуучу
E-mail: ber-jan90@mail.ru
Кеңири...
Кеңири...

Бактыбек уулу Азамат

Ассистент
E-mail: azamat.baktybekuulu@inbox.ru
Кеңири...
Кеңири...

Карыбекова Гульназ Карыбековна

Инженер
E-mail: gkarybekovna@mail.ru
Кеңири...